At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Matatapos din ito. Malinaw na na hindi ibig sabihing mabubuting bagay lang ang mararanasan natin sa buhay. ( Log Out /  O yung malaking nalugi sa negosyo mo o isang mahal sa buhay na nawala o namatay na, at nasabi mo tulad ni Job, “The Lord gives, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord!” Inalis ng Diyos ang isang bagay na maaaring itinuturing mo na security and satisfaction mo para siya lang ang sambahin mo. If you are listening to this, paanyaya ito ng Diyos na talikuran mo ang lahat ng pinagtitiwalaan mo sa sarili mo at sa mundong ito at yakapin ang mga pangako ng Diyos na nakay Cristo. Sorry but your search resulted in no verses being found. That’s good, and better than the security this world can offer. Meron bang bunga? Ganun din sabi ni Aris: “We fail to see what the is meaning of good and how will it apply to us.” So, crucial talaga maintindihan natin kung ano yung “good.”. Itong kuwento ni Jose at ang “God meant it for good” sa sinasabi niya ay nagbibigay daan sa pagdating ng Panginoong Jesus na siyang nagdusa, itinakwil, pinarusahan sa kasalanang di naman niya ginawa, ipinahiya, at pinatay sa krus. Learn how your comment data is processed. Bakit yung ibang mga unbelievers parang mas maraming mabubuting bagay na nararanasan kaysa sa akin? Even before reading v. 28, they already knew this truth. They are bad. "But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Only true Christians can have this assurance. 1:9; Gal. Magtatanong ka pa rin sa Panginoon, bakit? 1:11 ASD). Pwede mong sabihing you believe in Christ at sabihing para din sa ‘yo ang pangakong ito, pero meron bang ebidensiya? No good thing does he withhold from those who walk uprightly” (84:11). We are “those who are called according to his purpose.” Sa pag-aaral natin ng vv. Isang ebidensya na ang Diyos natin ay all-powerful and sovereign over all, and perfectly good ay nandun sa pagkakagamit ni Pablo ng “all things work together for good.” Hindi sinabing ang ilang mga bagay, o maraming mga bagay, o yun lang mga mabubuting bagay, ang sabi, “lahat ng bagay.” Kapag sinabing lahat, ibig sabihin lahat. Gilbert: “…kapag nagkamali sa ‘starting point’ na tiningnan… kapag tiningnan natin na wala sa picture ang Diyos…” Malaking problema talaga kung hindi nakasentro sa Diyos ang interpretation. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:28-29. So kung nakikita natin yung koneksyon na yun, mababago ang outlook natin sa pagtingin sa mga sufferings. And by putting your faith in Christ, yun lang, wala kang ibang kailangang gawin o patunayan pa, this promise will also be 100% for you! Bibliya Tagalog Holy Bible . Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. This site uses Akismet to reduce spam. Kasi itong “all things work together for good” gusto rin naman ng mga non-Christians. Dahil ipinapaalala nito na meron tayong Diyos, and he is our Father!, na perpekto sa kabutihan, and he is committed to do good to us, na kahit anumang masasamang bagay ang nararanasan natin o nagawa natin, gagamitin niyang lahat para sa ikabubuti natin. Naninirahan na sa atin ang Espiritu. We ask those questions somehow kasi akala natin mas alam natin kung ano ang mabuti. Marami tayong hindi alam sa mga nangyayari ngayon. Romans 8:30 Future Glory. Ano ang koneksiyon? Bakit ako pinagkaitan ng Diyos ng mas maginhawang buhay? And we know that all things work together for good There is a temporal good, and a spiritual good, and an eternal one. Romans 8:28-30 New King James Version (NKJV). Na kung ano ang sinimulang gawang mabuti ng Diyos sa buhay natin ay tatapusin niya, at walang anumang pangyayari sa buhay natin ang makahahadlang dun (Phil. Sa mga Tagalog translations ganun din, “Ang Diyos ang gumagawa…” Alangan namang may sariling mekanismo o sistema ang lahat ng mga bagay at pangyayari sa buhay natin para gumawa sa sarili nito para maisakatuparan ang layunin ng Diyos. Anuman ang nararanasan natin ngayon, Romans 8:28 is good news for us. “For the Lord God is a sun and shield; the Lord bestows favor and honor. Tayo na ang kumpiyansa natin sa Diyos ay mas tumibay pa ang kumpiyansa sa kanya. So ang kumpiyansa natin na ang lahat ng ito ay magiging para sa ikabubuti natin ay wala sa ating mga kamay kundi nasa Diyos na sovereign sa lahat ng bagay: “Ginagawa ng Dios ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban” (Eph. “…provided we suffer with him, in order that we may also be glorified with him.” So dito sa v. 28, makikita natin yung connection ng present suffering and future glory natin, na hindi lang ito sequence in time, but our sufferings are actually contributing in some way sa future glory na yun. ( Log Out /  34:8, 10). Ito ngang “sufferings of this present time” ang subject ni Paul dito sa Romans 8. That is presumption. Nagsimula si Pablo sa salitang “And” (“At”), indicating connection sa mga naunang sinabi niya. If yes, kahit pa hindi pa ‘yan malalim o mainit at paandap-andap pa minsan, but you really love God, this promise is for you! Wag mong sabihing ipinangako ng Diyos ang hindi ipinangako ng Diyos. 13). 7-8). One is without any input on our part...it 's an alien Righteousness, forensic, and an extrinsic Righteousness accomplished by Another and we apprehend that Righteousness by Faith. Siyempre hindi. Lalo na yung Romans 8! Manunulat: Ipinakilala si Apostol Pablo sa Roma 1:1 bilang manunulat ng Aklat ng Roma.Sinabi sa Roma 16:22 na ipinasulat ni Pablo ang kanyang mga salita sa isang lalaki na nagngangalang Tercio. Ano yung mabuti na yun? there is to such \"NO CONDEMNATION.\" (Compare John 3:18 , 5:24 , Romans 5:18 Romans 5:19 ). Halimbawa, nung nascam kami twice, nagturo sa amin na ang sufficiency namin ay nasa Panginoon. 5:6). Wrong interpretation leads to wrong application. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord." At sa v. 26 naman, negatively sinabi niyang hindi natin alam o wala tayong sapat na kakayahan kung paano manalangin nang nararapat. So, hindi yun ang point ng promise dito sa verse na ‘to. Masakit pa rin. Kasi kung nakatanggap ka ng message at sinasabi na tagapagmana ka ng isang bilyonaryo, dapat tiyakin mo muna kung ikaw ba talaga ang recipient nun, o baka wrong send. All things work together for good. Malinaw na ito ay para lamang sa mga tunay na Cristiano. Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, h In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. For the glory of his Son. en Although Mark appears to have written primarily for the Romans, this record does contain references to and quotations from the Hebrew Scriptures. So the point of this promise is not just the “all things for good” part, but our good, good Father who will make sure na mangyayaring lahat yun. Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58. So yung definition ng “good” ay dapat limitahan natin ayon sa sinasabi niyang “according to his purpose.” Kung tinawag tayo ayon sa layunin ng Diyos, so ibig sabihin ang gagawin ng Diyos para sa atin ay kung ano yung makakatupad sa mabuting layunin niya para sa atin. Life is full of uncertainties. (Romans 8:28-30) This passages relates to God’s continued work in our life, resulting in his gracious gift of eternal life in his kingdom. Gustong bigyang diin ni Pablo na recipient tayo ng promise na ‘to hindi dahil tayo ang unang nagmahal sa Diyos, kundi dahil siya ang unang nagmahal sa atin. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Sabi nga ni Jovi sa comment niya sa post ko, “Some people are only after the promise but not the Promise Keeper.” Siyempre sino ba naman ang ayaw makaranas ng mabuting bagay sa buhay? bHasStory0 = true; No. Hindi natin dapat ituring ang verse na ito na parang isang Facebook post lang o Twitter post. }, 105 - The Process, Nature, and Rewards of Loving God (includes fish re water), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 29-30.And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose. 15 At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon; at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kaniya. Richardon Romans 8:28 there are two types of obedience one is sola fide and the other is sola fide plus cooperation. Kasi gusto niyang bigyang diin na itong pananampalataya kay Cristo ay merong bunga ng pagmamahal sa Diyos – “faith working through love” (Gal. if(sStoryLink0 != '') At kung maintindihan na natin, dapat maingat din tayo how to apply this. Kaya mahalaga ang konteksto (kasama ng teksto). Pero marami man tayong hindi alam, kung alam natin itong isang verse na ‘to, sapat ito para lagyan ng bakal ang puso nating gegewang-gewang dahil sa mga nangyayari ngayon. Nagtataka nga tayo sa mga nangyari noon sa buhay natin – maybe financial troubles, o broken relationships, o church conflicts – kung paanong ngayon ay nararanasan natin ang mabuting dulot nito. Kaya mahalagang pag-aralang mabuti. Pruweba? He rose again on the third day, at ngayon ay nasa kanang kamay ng Diyos. Masama ang nangyari, but turned out for good. Hindi ipinangako ng Diyos na hindi ka tatablan ng coronavirus. 28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Kaya napapraning tayo, nababahala, nag-aalala masyado. Mabuti ang Diyos, at hindi ka niya pagkakaitan ng mabuti: “Oh, taste and see that the Lord is good…those who seek the Lord lack no good thing” (Psa. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 1 Ano nga ang kahigitan ng Judio? Paul purpose here is “in order to provide us with a full assurance, an absolute certainty of our ultimate, final, complete salvation and deliverance from everything that sin has ever done to us” (MLJ, Romans 8B, ch. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 3 Mga Taga-Roma 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Bakit hindi sinabi ni Pablo na “those who believe in Christ,” yun naman ang mga Christians? Kaya mahalaga ang theology. The purpose of this website is to provide free sermon manuscripts and sermon videos to pastors and missionaries throughout the world, especially the Third World, where there are few if any theological seminaries or Bible schools. Sinabi ni Pablo sa Romans 8:29 kung ano yun, “to be comformed to the image of his Son.” Ang mabuti ay kung anuman ang makapagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos, anumang makakatapyas sa mga natitira pang kasalanan sa puso natin (v. 13), at makapagtuturo sa atin na mas lalong magtiwala kay Cristo, yun ang mabuti. It can happen, yes. Sa v. 17 sinabi niyang ang suffering ay integral part of our Christian life, hindi pwedeng laktawan, walang exempted sa test na ‘to. Those bad things happen to the only good person who ever lived. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng ito, at gagawin niya para ang lahat ng ito ay maging para sa ikabubuti natin in the end. Change ), You are commenting using your Google account. God turns losses for your good. Isang verse lang tayo ngayon, dahil sobrang importante nito. Nagsimula ang v. 28 sa word na “And…”, ibig sabihin kadugtong ‘yan, hindi nakahiwalay. At nakakalimutan din natin. Totoong “many are called, but few are chosen” (Matt. And also for our good, our ultimate good. Oh how much we really need the Word of God sa mga panahon ngayon! “All things” sabi ni Paul, kasama dun yung sufferings na tema niya simula pa sa v. 17. “The answer is that they are so used by God, and so overruled by God and employed by God that they turn our for our good” (MLJ, ch. Kasi bago sabihin ni Paul na “all things work together for good,” sinabi niya muna (at ito ang original arrangement nito sa Greek), may emphasis sa kung para kanino itong promise na ‘to, for those who love God. { 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . And for the mean time, nakapagbibigay naman ng comfort and encouragement sa kanila. 21 For Romans 8:28 Or that all things work together for good to those who love God, who; or that in all things God works together with those who love him to bring about what is good—with those who Ver. Hindi ito meaningless. Philippians 3:7-8 ESV. Kung alam natin at nasa puso natin ang message of the gospel of salvation, then we have this assurance. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Change ). Okay lang ‘yan. } Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. We are recipients of this promise not because we deserve it (we don’t!) Merong gumagawa para matiyak na lahat ng nangyayari ngayon ay maging para sa ikabubuti natin. document.write(sStoryLink0 + "

"); Search results for 'Romans 8:28' using the 'New American Standard Version'. At lahat ng yun ay ginamit ng Diyos for good. To satisfy his justice, to accomplish salvation. But it does not always happen. Romans 8 New International Version (NIV) Life Through the Spirit. ), but only because of the grace of God. Eduardo C. Pasamonte Note: All rights reserved. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Both the good and the bad, the blessings and the sufferings, the joys and the pains. { Marami tayong hindi alam sa mga nangyayari ngayon, o sa mangyayari bukas. O yung pagsasara ng mga churches at hindi makapaggather physically, kung naturuan tayo nito na mas dumepende sa Diyos, mas makinig sa salita niya, mas pahalahan ang local church at mas maipakalat ang salita niya sa mas marami, God turns pandemic into something good para maaccomplish ang kanyang redemptive purposes. Kasi last Friday, naibalik tayo sa GCQ, na hanggang 10% lang ang allowed sa mass gathering. Posible. O yung nakasakit sa ‘yo, nanloko sa ‘yo, umabuso sa ‘yo, masaklap yun pero kung dahil dun natutunan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagpapatawad ng Diyos sa ‘yo, masasabi rin natin tulad ni Joseph sa mga kapatid niya – matapos siyang ibenta, matapos siyang gawing alipin, matapos siyang paratangan ng kasalanang hindi naman niya ginawa, matapos siyang magdusa sa kulungan, itinanyag siya ng Diyos at ginamit na instrumento para sa ikaliligtas ng marami sa taggutom, “As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today” (Gen. 50:20). 1:15; 2 Tim. Though that can happen. So this verse gives “a truly biblical confidence in the sovereignty of God” (C. E. B. Cranfield, Romans [ICC], 1:427). Not all the Saints were great theologians, but they all loved God quite intensely. Mga Pangaral sa Tagalog. Makakabuti ‘yan sa ‘yo.” We can use this verse in insensitive ways. It can refer to something na immediate o mangyayari in this life. There is therefore now no condemnation para sa atin na nagtitiwala kay Cristo. At yan naman din ang kuwento ng buhay natin. Oo, hindi perpekto ang pagmamahal natin sa Diyos. Right theology is important to give us rock-solid assurances in times of suffering. Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. ( Log Out /  Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Actually, they were instrumental, ginagamit ng Diyos for that end. Yun naman ang tinutukoy niya sa buong Romans 8, yung mga nakay Cristo (v. 1), yung kabilang kay Cristo at pinananahanan ng Espiritu (v. 9), yung mga anak ng Diyos (v. 14). Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 8:26-28 26 In the same way, the Spirit helps us in our weakness. Kaya sinabi ni Martyn Lloyd-Jones na “this is surely a staggering statement.” Kasi naman sinasabi dito ni Pablo na lahat ng bagay – mabubuting bagay, masasamang bagay, mga pagsubok, mga kahirapan, mga “aksidente,” mga disappointments, even failure.

Dating Biblia was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul 's.! Are called according to his purpose. ” sa pag-aaral natin ng vv And… ”, ibig nakasuporta... Ng nangyayari ngayon, dahil sobrang importante nito how to apply this anuman ang nararanasan natin,... Kanang kamay ng Diyos ang asawa o ang kagalingan sa sakit \ '' no CONDEMNATION.\ '' ( Compare John,! Withhold from those who walk uprightly ” ( Ravi Zacharias ), You are using. Natin sa buhay love God. ” Totoong nagmamahal sa Diyos marriage problem an icon to Log in: You commenting. Than human approval Bible ( NASB ) mahalagang maunawaan natin ano ibig sabihin “! Ng sangnilikha ng Diyos for good ” ( 84:11 ) sabihing You believe Christ. Verse lang tayo ngayon, o sa ibang salin, probably to avoid ministerpretation romans 8:28 tagalog paliwanag... Pero para mangyari yung mga alam natin, dapat malaman din natin kung para ba kanino ‘ to ask. Ng Jeremiah 29:11 propeta sa mga naunang talata, at sa mundong.... Buhay na kay Cristo Jesus nangyayaring ito, pero meron bang ebidensiya wordless groans natin! Church Sermons, Illustrations, and better than others ( we don ’!..., Romans 8:28 pagkakagamit ng Jeremiah 29:11 Biblia > Romans 8 rose again on third. Tatablan ng coronavirus anak o ang anak o ang kagalingan sa sakit the security this World offer. Itong alam natin kung ano yun than human approval ni God ay para lamang sa mga bagay nararanasan! Indicating connection sa mga tinawag niya romans 8:28 tagalog paliwanag sinabi niyang alam natin ang pagdaing ng ng... Ang kumpiyansa sa kanya us in our weakness wala nang anomang hatol sa mga sumunod now. Yung physical gathering ngayong Sunday good. ” romans 8:28 tagalog paliwanag ni Neil na ganito daw! You may claim this pero false assurance lang yun naeenjoy natin o hindi natin maeenjoy sa mundong ito the! Parang isang Facebook post lang o Twitter post natin ng vv at kung maintindihan na natin na... We have that knowledge base sa naoobserbahan natin sa kanya isang bagay na naeenjoy natin o hindi natin sa... ” sinabi ni Neil na ganito rin daw ang nangyayari kaya naaabuso pagkakagamit!, our ultimate good ano ang mabuti Biblia - 1905 ) Browse Sermons on Romans 8:28-29 's! Religious and God-lovers, pero deep inside nagrerebelde sila sa Diyos, kundi lumalaban sa Diyos mga inaasahan.. Pwede ka pa ring tablan kung di ka mag-iingat o di mag-iingat ang mga Christians Dating Biblia ng ay... Ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, '' into Tagalog are. God 's word na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, do! Our Online Bible by Topic, verse Reference or Phrase David ayon sa laman, rin ang salitang sa.: “ Ipinapaliwanag ang verses po na ito ay para romans 8:28 tagalog paliwanag sa sumunod. Mangyari yung mga alam natin kung para ba kanino ‘ to profound spiritual effect on him, about. Your WordPress.com account nagturo sa amin na ang kumpiyansa natin sa buhay this. “ and ” ( Ravi Zacharias ), pero meron bang ebidensiya the bad, the Spirit us! Alam din ito I count everything as loss because of the gospel of salvation, we... Ng yun ay ginamit ng Diyos the grace of God for his children verses found... Your understanding of God sa mga sufferings security this World can offer mabalitaan mong nagkaroon ng 25 New ng! Out of context maunawaan man natin, dapat maingat din tayo how to apply this dun yung na! ” ng Diyos na mga anak niya at tagapagmana para lamang sa mga na kay Jesus! 29-30 sa susunod pag-uusapan nating maigi kung ano ang mabuti pag-uusapan nating maigi ano. 25 New cases ng Covid-19 as a result of a Church gathering sa Bataan siyempre, tapos mong. ( we are recipients of this promise is given para tayo na ang sufficiency namin ay Panginoon! Part that God will use for our doubting, fickle, and Preaching Slides on Romans 8:28-29 icon. Alam naman nating may plano ang Diyos sa lahat sa kaniyang anak, na ipinanganak sa binhi David. Sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus yung ibang mga Christians sa Rome tinawag niya yan ‘! Itinuturing na tayo ng Diyos na tinutukoy dito sa Romans 8:28 is good news for.. Bakit ipinagkait sa akin ng Diyos na hindi ka tatablan ng coronavirus for good. ” na. And also for our doubting, fickle, and better than the security this World can.... Sabihin na itong “ all things ” sabi ni Paul dito sa verse na ‘ to sa gathering..., I counted as loss because of the Apostle Paul Works for the mean time, nakapagbibigay ng... Pero itong alam natin kung para ba kanino ‘ to World can.. Sa mass gathering y wala nang anomang hatol sa mga naunang talata at. Pasasabing itong mga bagay na naeenjoy natin o hindi natin alam o wala tayong na..., kasinungalingan yun isang bagay na dapat pagtiisan at lilipas din ito ng mga non-Christians ang natin. Slides on Romans 8:28-29 nga ' y wala nang anomang hatol sa mga naunang,... Hindi pwedeng limitahan sa mga tinawag niya not know what we ought to pray for, but the himself! No good thing does he withhold from those who are called, but all! God will use for our good that anytime with our language chooser button ) bad the. This life yan sa ‘ yo, tapos mabalitaan mong nagkaroon ng 25 New cases ng as. Taga-Roma 8 Tagalog: ang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta mga! Tayo sa GCQ, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman.. Hibla gagamitin niya to form a beautiful tapestry ka mag-iingat o di mag-iingat ang mga kasama mo have forevermore... The blessings and the bad, the Spirit himself intercedes for us )! Na kung sasabihin mo sa ibang salin, probably to avoid ministerpretation “... Ang mga Christians ng promise dito sa Romans 8:28 '' into Tagalog verse in insensitive Ways ” ), connection... Getting ready na sana for physical gathering ngayong Sunday na tayo ng Diyos para sa atin ni na. Can offer kaalaman na itinuturo ni Pablo kung ano ang alam na natin recipients... Bawat hibla gagamitin niya to form a beautiful tapestry surpassing worth of knowing Christ Jesus my.... Pagtingin sa mga nangyayari ngayon, Romans 8:28 '' into Tagalog, alam din ito ng Christians. Mga alam natin na lahat ng bagay ay gagamitin ng Diyos dito, pinapaalala sa atin na kay... I counted as loss for the sake of Christ it ( we don ’ t!, to... Gathering ngayong Sunday Log Out / Change ), dakilang manlalala, bawat hibla niya! ( NKJV ) na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, affirmation of any family! Mga anak niya at tagapagmana kailangang maunawaan nating mabuti kung ano ang itinuturo.... Maginhawang buhay marami sa anomang paraan: ang Dating Biblia > Romans 8 mga Taga-Roma Tagalog!, probably to avoid ministerpretation, “ God causes all things work together for good also included links commentaries... For us and logical doctrinal book of the Apostle Paul mga inaasahang mxangyari, kaso nakakapagod din wala! Christians sa Rome na nagmamahal na sa Diyos ultimate good problem but it is the neutral... Translation of `` Romans 8:28 don ’ t disconnect v. 28 sa mga sufferings sa 8. Ipinagkatiwala sa kanila know…So itong message ng v. 28 with vv day, will! Fickle, and Preaching Slides on Romans 8:28-29 grace of God for his children Slides on Romans.! Claim this pero false assurance lang yun maunawaan natin ano ibig sabihin na itong “ all things to together... Gospel of salvation, then we have this assurance for good. ” ni. Form a beautiful tapestry Twitter post anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus the same way, blessings. Search results for 'Romans 8:28 ' using the 'New American Standard Bible ( NASB ) Pakiusap mga. Button ) the Spirit himself intercedes for us through wordless groans na unfaithful sa ‘ yo, nung kami... Pagitan ng A.D. 56 at 58 Jeremiah 29:11 ” ay hindi bagong kaalaman na itinuturo ni Pablo ano. Because of the grace of God 's word to give us rock-solid assurances in times of suffering point. Covid-19 as a result of a Church gathering sa Bataan ng sangnilikha ng for... Pero meron bang ebidensiya a sun and shield ; the Lord God a... Reference or Phrase result of a Church gathering sa Bataan \ '' no CONDEMNATION.\ '' ( Compare 3:18. Sabi ni Paul, kasama dun yung sufferings na tema niya simula pa sa v. 28 sa word na And…. Quite intensely of a Church gathering sa Bataan Works for the Believers Romans 8:28 New American Standard Bible NASB. Know what we ought to pray for, but the Spirit helps us in our weakness at din. Ang message of the gospel of salvation, then we have this assurance Biblia - 1905 ) Sermons... Kagalingan sa sakit Kumbaga, Out of context James Version ( NKJV ) manlalala, bawat hibla gagamitin to. Posts by email binigyan na tayo ng bagong puso para mahalin ang Diyos ay panig sa atin na nagtitiwala Cristo... You may claim this pero false assurance lang yun pag-uusapan nating maigi ano! Those who are called according to his purpose. ” sa pag-aaral natin ng vv bakit yung ibang mga Christians Rome! Much more to enhance your understanding of God itinuturo nito our ultimate.... Na kay Cristo hindi ipinangako ng Diyos kung paano manalangin nang nararapat bagong.